خط مشی کیفیت

شرکت مکین دریا قشم ، طراح و تولیدکننده به روزترین انواع اسکله های فلزی ، آلومینیومی، بتنی ، خرید و فروش ، واردات ، نصب ، و ارائه خدمات
پس از فروش تجهیزات ناوبری و مخابراتی، چشم انداز خود را صادرات انواع اسکله های فلزی و آلمینیومی به کشورهای منطقه ، طراحی و تولید اسکله های بتنی جهت بازار داخل و تولید تجهیزات ناوبری و مخابراتی در راستای کسب فرمایشات معظم رهبری جهت تولید داخل و رضایتمندی بیشتر مشتریان و سایر ذینفعان انتخاب نموده است. شرکت با تکیه برکوشش و تلاش کارکنان و مسئولین خود، با استقرار سیستم­ مدیریت کیفیت برمبنای استاندارد بین المللی ISO 9001:2015 ، مصمـم به رسیدن چشم انداز خود می­باشد. شرکت در این راه، ارتقاء هر چه بیشتـر کمی و کیـفی محصولات، فعالیت­ها، فرآیندها و برآورده نمودن الزامات قانونی و مقرراتی مرتبط با محصولات سازمان ، شناسایی ریسک ها و فرصت های کسب و کار و فرآیندهای خود و همچنین بهبود مستمر این فعالیت­ها و فرآیندها را در اولویت کار خود قرار داده است.
شرکت برای دستیابی به چشم انداز خود براساس الزامات استاندارد فوق الذکر و الزامات قانونی مرتبط با محصولات خود ، اهداف کلان خود را بدین شرح اعلام می­دارد:
افزایش پایدار تولید

  • توسعه فضای کاری و افزایش ظرفیت تولید
  • به روز رسانی و افزایش ماشین آلات و تجهیزات تولیدی و کنترلی
  • افزایش نیروی انسانی متخصص و متعهد در راستای مسئولیت های اجتماعی شرکت
  • آموزش مناسب و روزآمد کارکنان و افزایش مهارت فنی و انتقال تجارب به آنها به منظور افزایش آگاهی و توانایی کارکنان در جهت حفظ و ارتقاء کیفیت محصولات شرکت.
  • شرکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی مرتبط در کشورهای منطقه جهت معرفی شرکت و محصولات
  • افزایش کیفیت محصولات تولیدی شرکت بر اساس استاندارد های ملی و بین المللی مرتبط در راستای کسب رضایتمندی بیشتر مشتریان و سایر ذینفعان
  • توسعه واحد تحقیق و توسعه شرکت در راستای بروز آوری ، طراحی و تولید محصولات جدید براساس الزامات مشتریان