مدیرعامل شرکت مکین دریای قشم گفت: اسکله های آلومینیومی و فلزی ساخت این مجموعه در بنادر مختلف کشور از هندورابی تا انزلی نصب شده است. به گزارش روابط عمومی سازمان منطقه آزاد قشم، مهدی زارع در بازدید خبرنگاران از شرکت مکین دریای قشم در شهرک صنعتی طولا، اعلام کرد:...