نصب اسکله فلزی شناور بندر شهید ذاکری قشم مخصوص پهلوگیری و استقرار قایق های تجسس و نجات توسط شرکت مکین دریا قشم

http://gallery.freezones.ir/ovp/view/media/1421/