مکین در لغت به معناى استوار و امن مى باشد . در قرآن کریم این کلمه در دو آیه آورده شده است:
ثم جعلناه نطفۀً فی قرار مکین (سوره مبارک مومنون آیه ۱۳).
از آنجاییکه دریا را مظهر صلابت ، اقتدار و آرامش مى دانستیم و هدفى جز حرکت در مسیر استوارى و خدمتگزارى به ایران اسلامى نداشتیم ،با استعانت از خداوند متعال، تلفیقى از این دو کلمه را به عنوان نام شرکت انتخاب نمودیم .
شرکت تولیدى، فنى مهندسى مکین دریا قشم با هدف گسترش صنعت دریایى کشور و فن آورى هاى مربوط به آن ، تاسیس گردیده است
ایده اصلى مکین دریا قشم ، گردآورى و فراهم ساختن محیطى مطمئن با نگاهى حرفه اى به منظور ارائه راهکارها ، تربیت نیروى متخصص، معرفى فن آورى وتکنولوژى هاى جدید در زمینه هاى یاد شده مى باشد .
هسته مرکزى شرکت مکین دریا قشم را فارغ التحصیلان دانشگاه هاى معتبر کشور با سوابق درخشان در صنعت دریایى تشکیل داده اند .
مهمترین هدف این شرکت اجراى اصولى و برنامه ریزى شده پروژه هاى ارجاع شده هم راستا با ارتقاء دانش فنى متخصصین خود از طریق تحقیق و توسعه و بررسى موضوعات مطروحه در سطح وسیع مى باشد و مسلم است که امروز مدیریت منابع ، بهینه سازى ، بهره ورى و بهبود دایمى از جمله مقوله هایى هستند که مدیران موفق را بر آن داشته تا با بهره گیرى از دانش و تکنولوژى روز دنیا رشد نموده و بالنده گردند.